VISIE OP BEGELEIDEN

Het leven kunnen leiden zoals u dat graag wilt. Met de waarden en normen die bij u passen. Dat is het uitgangspunt van Begeleiding Op Maat. Aansluiten bij wat u belangrijk vindt in het leven. Aansluiten bij de gewoontes en manieren die bij u passen. Waarbij vertrouwen, zelf keuzes mogen en kunnen maken, belangrijke waarden zijn. Uzelf mogen en kunnen zijn, zonder dat u moet voldoen aan de verwachtingen van anderen. Als uw grens is bereikt en u even niet verder kan met wat u graag zou willen, dan wordt daar rekening mee gehouden. Vertrouwen, gelijkwaardigheid, luisteren, aansluiten, samen op weg zijn, dat zijn belangrijke begrippen in de visie van Begeleiding Op Maat. De uitgangspunten van de PRESENTIE-BENADERING sluiten daarbij aan. Hierbij doet het oordeel van de ander er niet toe, maar is het van belang dat uw verhaal en mening gehoord en gerespecteerd wordt.

Wanneer u begeleiding krijgt wordt er tijd genomen om elkaar te leren kennen. Begeleiding Op Maat vindt het belangrijk om aan te sluiten bij uw leven. Op uw manier en op uw tempo worden er veranderingen in gang gezet. Daarbij nemen we de tijd. Wanneer u eraan toe bent om een verandering aan te gaan, dan zetten we die stap voor stap.