WAT KUNT U VERWACHTEN

In de samenwerking die we met elkaar aangaan staat uw hulpvraag centraal. Ik ga graag met u in gesprek over hoe u uw leven ervaart. Waarbij u mij kunt vertellen waar u moeite mee heeft en wat u van mij nodig heeft om uw leven aangenamer te maken. En hoe mensen uit uw omgeving u daarbij kunnen helpen. Want naast de contacten die wij samen hebben kan het goed zijn om familie, vrienden en professionele hulpverleners te betrekken bij onze samenwerking. Begeleiding Op Maat biedt ambulante begeleiding. Dat betekent dat ik bij u thuis kom. U krijgt een persoonlijk begeleider, en dat ben ik. Afhankelijk van uw behoefte ben ik er voor u. Dat betekent dat ik met u afstem waar u hulp bij nodig heeft en op welke manier u dat graag wil. De afspraken die we maken worden beschreven in een begeleidingsplan. Hierin staat hoe uw situatie op dit moment is, wat uw wensen en doelen zijn en hoe u deze doelen gaat bereiken.  U ontvangt een persoonlijke map waar het begeleidingsplan en uw persoonlijke gegevens in terug te vinden zijn. De begeleiding richt zich op een aantal levensgebieden. Een voor een worden deze gebieden met u besproken. Wanneer u aangeeft dat u op een van deze gebieden ondersteuning nodig heeft, maken we daar afspraken over die terugkomen in het begeleidingsplan. De levensgebieden zijn;

 • Psychische gesteldheid
 • Lichamelijke gesteldheid
 • Persoonlijke verzorging
 • Voeding
 • Huishouden
 • Zelfredzaamheid
 • Werk
 • Dagbesteding
 • Beweging
 • Sociale contacten
 • Sociale vaardigheden
 • Wonen
 • Financiën
 • Administratie

We nemen de tijd om te werken aan de doelen die u heeft beschreven. Wanneer ik bij u ben bespreken we het verloop en beschrijven we hoe we aan de doelen hebben gewerkt. Dit bespreken we tijdens een evaluatiemoment waar een verslag van wordt gemaakt. Graag hoor ik van u wat u van onze samenwerking vindt. Heeft u voldoende geleerd dan kan het contact worden afgesloten. Heeft u behoefte om een vervolg te geven aan ons contact dan blijf ik u begeleiden.