KOSTEN

Aan de begeleiding die Begeleiding Op Maat biedt zijn kosten verbonden. Er zijn twee manieren waarop u Begeleiding Op Maat kunt regelen. Bij elke optie hoort een eigen financiële regeling.

  • Wanneer u via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning een beschikking heeft, betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen.

Voor individuele begeleiding kunt u zich richten tot de WMO van de gemeente Apeldoorn, Epe of Hattem. Tijdens de gesprekken met de WMO-consulent kunt u aangeven dat u begeleiding wilt ontvangen van Begeleiding Op Maat.

 

  • Wanneer u een Persoons Gebonden Budget heeft of als particulier begeleiding wilt krijgen, kunt u direct contact opnemen met Begeleiding Op Maat. Voor de individuele begeleiding wordt het tarief van €60,- per uur gehanteerd.