BESCHIKBAARHEID

Afhankelijk van de cliënten die op dit moment door mij worden begeleid, ben ik beschikbaar voor u.
Hieronder ziet u of ik op dit moment ruimte heb om u te begeleiden en wat de verwachte wachttijd is.

Wanneer u als wmo-consulent of hulpverlener in de zorg wilt weten of Begeleiding Op Maat een persoon kan begeleiden, kunt u voor informatie contact opnemen met Ronald de Kraker. Telefoon 06.11769753.

Beschikbaar
• ja

Wachttijd
• 1 maand