Contact

Begeleiding Op Maat


Ronald de Kraker

telefoon 06 – 11769753
E-mail     bom.rdkrkr@gmail.com

Rekeningnummer            NL 91 ABNA 0554 0881 42
Kamer van koophandel  58682082
Big registratienummer   89917787930

Privacy Statement

Persoonsgegevens die Begeleiding Op Maat verwerkt

Begeleiding Op Maat verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BSN
 • Zorgverzekering
 • Contactpersonen

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Begeleiding Op Maat verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw begeleiding. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens. Zoals uw hulpvragen en aanverwante gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Waarom we gegevens nodig hebben

Begeleiding Op Maat verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Bij het verkrijgen van de toewijzing (digitaal/papier) van de gemeente
 • Rapportage in Zilliz
 • Facturatie aan de gemeente of SVB of aan personen of organisaties die het PGB beheren.
 • Voor het opstellen van een begeleidingsplan
 • U te kunnen bellen als dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om de voortgang van uw begeleiding te bespreken met personen en/of instanties waar u toestemming voor heeft gegeven

Hoe lang worden gegevens bewaard

Begeleiding Op Maat zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens worden verwijderd nadat de begeleidingsovereenkomst beëindigd is en de laatste factuur aan u, de gemeente of de SVB verstuurd/betaald is.

Delen met anderen

Begeleiding Op Maat deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming, waar u schriftelijk akkoord voor heeft gegeven, en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar bom.rdkrkr@gmail.com. Begeleiding Op Maat zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Begeleiding Op Maat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bom.rdkrkr@gmail.com.

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Begeleiding Op Maat kunt u dat telefonisch of per mail doen.
Telefoonnummer: 06.11769753
E-mailadres: bom.rdkrkr@gmail.com